PC1K Amateur Radio Station
Got my HAM License in March 2023, my initial idea is to keep all my equipment portable and build an uSDX based HF transceiver. Since I don't have much functioning equipment yet, all I can do for now is VHF/UHF with a 5W portable. Luckily the PI1DFT repeaters are near me, allowing me to send SSTV images over the air:

Troposcatter Hoek van Holland, my first HAM transmission! (only ~2km)

Tweaked software to get my callsign recognized, first transmission from my QTH to PI1DFT ~10km.

More SSTV transmissions, SSTV receptions.

Met toestemming van zijn nabestaanden verzend ik deze foto van Wim van Ulden PA3DMT via de SSTV amateur frequentie.

Ik heb nog veel goede herinneringen aan Wim van de tijd dat ik als leerling bij Wim in de klas zat op de KTS in Voorhout inmiddels 24 jaar geleden. Wim was in die tijd toch wel legendarisch en veel mensen die ik later tegen kwam hadden leuke herinneringen aan hem.

Als Wim eenmaal begon te vertellen over een onderwerp waar hij enthousiast over was, kwam hij niet meer toe aan de daadwerkelijke lesstof. Ik herinner mij nog goed dat hij vertelde over Alpha Centauri het dichtstbijzijnde zonnestelsel, zijn verhalen over de geschiedenis van Leiden en zijn genealogie zoektocht, ik zie hem nog zijn amateur callsign PA3DMT op het bord schrijven alsof het pas geleden is.

Maar vooral zijn bijzondere gevoel voor humor is denk ik toch wel mijn mooiste herinnering aan Wim.Wim was een inspiratie voor mij, onder ander andere op het gebied van de hobby van zendamateur. De hobby was zijn lust en zijn leven. Rust zacht Wim, we missen je, SK de PC1K.

See more QSO's.

HAM Shack, I usually call it The Lab.

73!